Get Adobe Flash player

Законодательство Украины в сфере туризма

Центральный орган исполнительной власти обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере туризма и курортов

Государственное агентство Украины по туризму и курортам (Гостуризмкурорт Украины)

  

 Законы Украины:

Закон України вiд 15.09.1995 р. № 324/95-ВР "Про туризм".

Закон України вiд 01.06.2000 р. № 1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Закон України вiд 12.05.1991 р.№ 1023-XII "Про захист прав споживачів".

Закон України вiд 03.07.1996 р. № 270/96-ВР "Про рекламу".

Закон України вiд 01.06.2010 р. № 2297-VI "Про захист персональних даних".

Закон України вiд 21.01.1994 р. № 3857-XII "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України";

      Постановления КМ Украины:

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності» від 11.11.2015 № 991

Постанова КМ України від 27.01.1995 р. №57 "Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України".

Постанова КМ України від 23.05.2012 р. № 458 "Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування".

Постанова КМУ від 22.08.2011 р. № 893  «Правила санітарної охорони території України»

 

Приказы, Письма Центральных органов исполнительной власти:

(Приказ Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства культуры и туризма Украины от 11.09.2007  № 111/55 "О лицензионных условиях осуществления туроператорской и турагентской  деятельности.

Наказ МТтаЗ України від 23.04.2010 р. № 216 "Про затвердження Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу".

Наказ ДМС України вiд 18.02.2006 р. № 137 "Про затвердження Правил застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю предметів, що переміщуються громадянами, які прямують авіаційним транспортом".

Постанова НБ України вiд 27.05.2008 р. № 148 "Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України";

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 07.11.2011 р., № 19 «Про заходи щодо профілактики малярії в Україні»;