Get Adobe Flash player

 Законодательство Украины в сфере хозяйственной деятельности Туркомпаний

Акти Верховної Ради України

Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV

Закон України "Про санкції" від 14.08.2014 № 1644-VII

Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 № 5007-VI

Закон України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» від 23.02.2012 № 4448-VI

Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 р. № 4452-VI

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI

Закон України  «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI

Закон України «Про захист персональних даних» вiд 01.06.2010 р. № 2297-VI

Закон України «Про прикордонний контроль» вiд 05.11.2009 р. № 1710-VI

Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» вiд 22.05.2003 р. № 851-IV

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» вiд 15.05.2003 р. № 755-IV

Закон України «Про електронний цифровий підпис» вiд 22.05.2003 р. № 852-IV

Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 1087-IV

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІ

Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III

Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 № 2210-III

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» вiд 01.06.2000 р. № 1775-III

Закон України «Про рекламу» вiд 03.07.1996 р. № 270/96-ВР

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.06.1996 № 236/96-ВР

Закон України «Про страхування» вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР

Закон України  «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996 № 448/96-ВР

Закон України «Про туризм» вiд 15.09.1995 р. № 324/95-ВР

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР

Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» вiд 21.01.1994 р. № 3857-XII

Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.1994 № 185/94-ВР

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вiд 15.12.1993 р. № 3689-XII

Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-XII

Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14.05.1992 № 2343-XII

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII

Закон України «Про державну статистику» вiд 17.09.1992 р. № 2614-XII

Закон України «Про державний кордон України» вiд  04.11.1991 р. № 1777-XII

Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII

Закон України «Про захист прав споживачів» вiд 12.05.1991 р.№ 1023-XII

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII

 

Акти Президента України

Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну реєстраційну службу України» від 06.04.2011 р. № 401/2011

Указ Президента України «Про Положення про Пенсійний фонд України» від 06.04.2011 № 384/2011

Указ Президента України «Про Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних» від 06.04.2011 № 390/2011

Указ Президент України «Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 21.03.2002 № 280/2002

 

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності» від 11.11.2015 № 991

Розпорядження  Кабінету Міністрів України «Про друковані засоби масової інформації загальнодержавної та місцевої сфери розповсюдження, в яких у 2015 році розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, повістки про виклик підозрюваного, обвинуваченого та інформація про процесуальні документи» від 21.01.2015  № 41-р

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» від 13 серпня 2014 р. № 408

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України» від 23.07.2014 № 280

Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки» від 05.06.2013 № 440

Постанова КМ України «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування» від 23.05.2012 р. № 458

Постанова КМ України «Про затвердження Порядку подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів» від 21.12.2011 р. № 1386

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю» від 16.11.2011 № 1182

Постанова КМ України «Про затвердження Правил санітарної охорони території України» від 22.08.2011 № 893

Постанова КМ України «Про затвердження Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення», від 25 травня 2011 р. N 616

Постанова КМ України «Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом» від 27.12.2010 р. № 1245

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов'язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов'язаної з банкрутством» від 27.12.2010 № 1231

Постанова КМ України «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми  орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб» від 29.12.2010 № 1253

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської  діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)» від 17 листопада 2010 р. № 1059

Постанова КМ України «Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України» вiд  25.08.2010 р. № 724

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку опечатування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами кас, касових приміщень, складів та архівів» від 26.07.2006 № 1028

Постанова КМ України «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» від 23.12.2004 р. № 1716

Постанова КМ України «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу» від 26.05.2004 р.  № 693

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» вiд 29.12.2003 № 2067

Постанова КМ України «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» від 18.01.2003 р. № 61

Постанова КМ України «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» від 04.07.2001 р. № 756

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про військово-транспортний обов'язок» від 28.12.2000 № 1921

Постанова КМ України «Про затвердження переліку органів ліцензування» від 14.11.2000 р. № 1698

Постанова Кабінету Міністрів України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» від 21 вересня 1998 р. N 1482

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій» від 28.07.1997 № 799

Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.1996 № 1548

Постанова КМ України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» вiд 27.01.1995 р. № 57

Постанова Кабінету Міністрів України, Національний банк «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті» від 21.06.1995 № 444

Постанова КМ України «Про затвердження Правил оформлення і видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини, їх тимчасового затримання та вилучення» від 31.03.1995 р. № 231

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995 № 100

Постанова КМ України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці від 09.08.1993 р. № 611

Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93

 

Нормативно - правовi акти iнших органiв виконавчої влади України

 

Міністерство освіти і науки України

Наказ МОН України «Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля» від 16.01.2004 № 21

 

Міністерство закордонних справ України

Спiльний Наказ МЗС України, МОiН України, МЮ України «Про затвердження Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав» від 5 грудня 2003 року N 237/803/151/5

 

Міністерство юстиції України

Наказ Мін'юсту України «Про затвердження форми заяви про проставлення апостиля на виписці/витязі/довідці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 03.07.2013 № 1328/5

Наказ МЮ України «Про затвердження Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном»  від 04.06.2002 N 113

Наказ МЮ України «Про затвердження Положення про консульський збір України» від 05.01.2011  N 3

Наказ МЮ України «Про затвердження Порядку проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації» від 25.09.2012 № 1418/5

 

Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції  України

Наказ Мінекономіки, європ.інтеграції «Про затвердження Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» 06.09.2001 № 201

 

 Міністерство соціальної політики України

Наказ Мінпраці України «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю» від 08.06.2001 № 260

Наказ Мінпраці України «Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» від 29.07.1993 № 58

 

Міністерство фінансів України

Наказ Мінфіну України «Про затвердження форм рішення про проведення особистого огляду та протоколу особистого огляду» від 10.04.2015 № 414

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Методики проведення Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання» від 26.06.2014 № 728

Наказ МФ України «Про затвердження Порядку заповнення митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних з провадженням підприємницької діяльності» від 28.05.2012 № 614

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат та порядків їх ведення» від 15.12.2011 № 1637

Наказ Мінфін України «Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів» від 09.12.2011 № 1588

 

Міністерство надзвичайних ситуацій України

Наказ МНС України «Про затвердження Правил пожежної безпеки для об’єктів площею до 300 кв.м» від 24.02.2012 № 537

 

 

Державна фіскальна служба України / Міністерство доходів і зборів України

Наказ ДФС України від 28.08.14 № 88 «Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію в органах ДФС»

Наказ Міндоходів від 08.07.14 № 398 «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій»

Наказом Міністерства доходів і зборів від 08.07.14 № 398 оновлено державний реєстр РРО

З повним переліком реєстраторів розрахункових операцій, які включені до Державного реєстру, можна ознайомитися на веб-порталі Міндоходів http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94957.html.

Наказ Міндоходів «Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій» від 03.03.14 №169

Наказ Міндоходів України  «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 09.09.2013 № 455

Наказ Міністерства фінансів України від 28.11.12 № 1236 «Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків»

 

Державна митна служба України 

Наказ ДМС України «Про затвердження Правил застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю предметів, що переміщуються громадянами, які прямують авіаційним транспортом» вiд 18.02.2006 р. № 137

 

Національний банк України

Постанова НБУ «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 06.06.2013 № 210

Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні» від 01.06.2011 № 174

Постанова НБ України «Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України» вiд 27.05.2008  N 148

Постанова НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 № 637

Постанова Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» від 12.11.2003 № 492

 

Міністертсво внутрішніх справ України

Наказ Міністертсва внутрішніх справ України "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні" від 30.12.2014 № 1417

 

Міністерство оборони України

Наказ Міноборони України «Про затвердження Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах від 15.12.2010 № 660

 

Державне агентство України з туризму та курортів

Наказ Держтурадміністрація України, Держкомстат Українив «Про затвердження Методики розрахунку обсягів туристичної діяльності» вiд 12.11.2003 р. № 142/394

 

 Державна служба статистики України

Наказ Держкомстат України «Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати» від 13.01.2004 № 5

 

Торгово-промислова палата України

Президiя Торгово-промислової палати України затвердила «Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)»

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про можливість надання юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств» від 31 березня 2006 року N 5555

 

Iншi

Наказ Уповноваженого ВР з прав людини «Про затвердження документів у сфері захисту персональних даних» від 08.01.2014 № 1/02-14

Роз'яснення «Міжнародний туристичний ваучер» Міжнародний документ від 01.01.1994