Get Adobe Flash player

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ В СФЕРЕ ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ

 

Акти Верховної Ради України

Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР

Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 № 232/94-ВР

Закон України «Про морські порти України» від 17.05.2012 № 4709-VI

 

Акти Президента України

Указ Президента України вiд 08.04. 2011 р. N 447/2011 "Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті"

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року «Про заходи щодо забезпечення розвитку України як морської держави»» вiд 20.05.2008 р. № 463/2008

Указ Президент України «Про визнання такими, що втратили чинність, Указів  Президента  України від  13 серпня 1993 року № 303 та від 28 грудня 1993 року № 606 від 24.01.1995 № 77/95

Указ Президента України вiд 05.06.1993 № 194/93 "Про посвідчення особи моряка"

 

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері безпеки на морському та річковому транспорті і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті» від 26.11.2014 № 668

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті» від 17.07.2014 № 300

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування морського та річкового транспорту» від 30.04.2014 № 578-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про міжрегіональні територіальні органи Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті» від 12.02.2014 № 74-р

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку участі стивідорних компаній, власників (користувачів) морських терміналів у розробленні плану локалізації та ліквідації аварій (катастроф), придбанні, утриманні обладнання, пристроїв та механізмів, відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на території та в акваторії морського порту» від 24.07.2013 № 926

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року» від 11.07.2013 № 548-р

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру морських портів України» від 11.07.2013 № 496

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку відкриття та закриття морських портів» від 11.07.2013 № 495

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку спеціалізованих послуг, що надаються у морському порту суб’єктами природних монополій, які підлягають державному регулюванню» від 03.06.2013 № 405

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження зразка бланка посвідчення особи моряка» від 11.02.2013 № 102

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними» від 21.05.2012 № 451

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту прогулянкових суден» від 09.11.2011 № 1147

Розпорядження Кабінету Міністрів України Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті вiд 20.10.2011 № 1024-р

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті» вiд 20.10.2011 № 1024-р

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання Державною інспекцією з безпеки на наземному транспорті, Державною авіаційною службою, Державною інспекцією з безпеки на морському та річковому транспорті, Державним агентством з туризму та курортів і капітанами морських торговельних» від 09.06.2011 № 929

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року»від 07.10.2009 № 1307

Постанова Кабінет Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі морського і річкового транспорту та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)» від 03.06.2009 № 548

Постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення ефективності функціонування системи пошуку і рятування на морі» від 05.03.2009 № 178

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку морських портів України на період до 2015 року» від 16.07.2008 № 1051-р

Постанова Кабінету Міністрів України «Про формений одяг та знаки розрізнення працівників морського і річкового транспорту»від 03.07.2002 № 921

Постанова Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення державного нагляду за станом підготовки та дипломуванням моряків» від 31.01.2001 № 83

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.05.2001 р. № 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок"

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання безпеки судноплавства України» від 30.12.1998 № 2098

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв  України від 08.06.1998 р. №814 "Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного  нагляду на морському і річковому транспорті"

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України» вiд 26.09.1997 № 1069

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від  забруднення та засмічення» від 29.02.1996 № 269

Розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про утворення державного підприємства "Державна судноплавна компанія "Чорноморське морське пароплавство"» від 08.02.1995 № 59-р

 

Акти Міністерства інфраструктури України

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна» від 10.11.2014 № 575

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження вимог до тренажерного та іншого обладнання, призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди» від 07.10.2014 № 491

Наказ Мінінфраструктури України «Про внесення змін до Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам» від 02.10.2014 № 480

Наказ Міністерства iнфраструктури України «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія торговельного судна, яке допущено до плавання судноплавними річковими внутрішніми водними шляхами» від 07.10.2014 № 490

Наказ Міністерства інфраструктури України "Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного суднавід 26.08.2014 № 413"

Наказ Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам» від 25.06.2014 № 281 

Перелік схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам

Наказ Мінінфраструктури України «Про закриття морських портів» від 16.06.2014 № 255

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Змін до Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті» від 26.03.2014 № 151

Наказ Мінінфраструктури України «Про внесення змін до Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам» від 27.01.2014 № 56

Наказ Мінінфраструктури України «Про внесення змін до Правил плавання суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього»  від 30.12.2013 № 1075

Наказ Мінінфраструктури України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України» від 09.12.2013 № 1002

Наказ Мінінфраструктури України «Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 травня 2006 року N 463» від 05.12.2013 № 982

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Плану заходів Галузевої програми забезпечення безпеки судноплавства на 2014-2018 роки» від 28.11.2013 № 960

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Змін до Випуску 67 «Водний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 20.11.2013 №938

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Порядку інформування населення про зміни графіка руху транспорту у разі виникнення надзвичайних ситуацій» від 12.11.2013 № 903

Наказ Мінінфраструктури України «Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 26 листопада 2004 року № 1046»  від 04.11.2013 № 863

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Порядку видачі кваліфікаційних документів особам командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і особам суднової команди морських суден» від 18.10.2013 № 812

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації й дипломування осіб командного складу суден, персоналу яхт, які не займаються комерційними перевезеннями, і осіб суднової команди морських суден» від 18.10.2013 № 813

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден, що засвідчують належну кваліфікацію для займання посади на судні та ідентифікують їх власників» від 18.10.2013 № 811

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Графіка впровадження на підприємствах, в установах, організаціях морського і річкового транспорту, що належать до сфери управління Міністерства інфраструктури України, системи управління якістю відповідно до ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDT)» від 19.12.2013 № 1027

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Тарифів на послуги із забезпечення лоцманського проведення суден» від 03.12.2013 № 965

Наказ Мінінфраструктури України від «Про затвердження Тарифів на послуги з регулювання руху суден» 03.12.2013 № 966

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Плану заходів Галузевої програмизабезпечення безпеки судноплавствана 2014-2018 роки» від 28.11.2013 № 960

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Інструкції про порядок реєстрації ліній закордонного плавання» від 14.10.2013 № 790

Наказ МВС України, Мінінфраструктури України «Про затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення»   від 10.10.2013 № 969/787

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками, та національним вимогам» від 09.09.2013 № 674

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Переліку районів обов’язкового лоцманського проведення та категорій суден, що звільняються від обов’язкового лоцманського проведення»  від 04.09.2013 № 662

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення запобігання і ліквідації розливу забруднюючих речовин у морських портах України» від 21.08.2013 № 631

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден» від 07.08.2013 № 567

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом»  від 26.07.2013 № 524

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом» від 26.07.2013 № 525

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Порядку надання послуг із забезпечення проведення аварійно-рятувальних робіт»  від 25.07.2013 № 505

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Порядку оформлення приходу суден у морський порт, надання дозволу на вихід суден у море та оформлення виходу суден із морського порту» від 27.06.2013 № 430

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Змін до Положення про порядок підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення» від 26.06.2013 № 425

Наказ Міністерство інфраструктури України «Про затвердження Галузевої програми забезпечення безпеки судноплавства на 2014-2018 роки» від 26.06.2013  № 426

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд» від 18.06.2013 № 411

Наказ Мінінфраструктури України «Про портові збори» від 27.05.2013 № 316

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна» від 07.05.2013 № 283

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті» від 18.04.2013 № 235

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту» від 27.03.2013 № 190

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Переліку даних про судно, що надаються у тому числі за допомогою технічних суднових засобів» від 27.03.2013 № 191

Наказ Мінінфраструктури України «Про внесення змін до Правил плавання суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього» від 11.03.2013 № 146

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Інструкції про звільнення від виконання вимог міжнародних конвенцій під час конвенційної сертифікації суден України»  від 24.01.2013 № 43

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Порядку видачі одноразових тимчасових дозволів на захід до річкових портів україни суднам під прапорами держав, з якими не укладено міжнародних договорів про судноплавство на внутрішніх водних шляхах»  від 09.11.2012 № 665

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Змін до Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків» від 01.10.2012 № 579

Наказ Мінінфраструктури України «Про деякі питання організації діяльності міжрегіональних територіальних органів Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті»  від 31.07.2012 № 441

Наказ Мінінфраструктури України «Про створення єдиної системи моніторингу надводної обстановки з використанням автоматизованої ідентифікаційної системи на Чорному та Азовському морях у зоні відповідальності України» від 25.04.2012 №221

Наказ Мінінфраструктури України «Про затвердження Інструкції про порядок надання інформації в Міністерстві інфраструктури при виникненні надзвичайних ситуацій у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури» від 26.03.2012 № 186

Наказ Мінінфраструктури України «Про комплекс заходів щодо розбудови річкової інформаційної системи на внутрішніх водних шляхах» від 25.02.2011 № 7

Наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження Переліку обов’язкового суднового навігаційного обладнання та систем для торговельних суден (за винятком риболовних суден) валовою місткістю менше 150 одиниць, які здійснюють будь-які рейси, та інших суден, що не здійснюють міжнародні рейси» від 22.07.2008 № 912

Наказ МТЗУ вiд 05.11.2008 р. № 1340 "Про затвердження Порядку атестації інструкторів, які здійснюють спеціальну або спеціалізовану підготовку моряків"

Наказ МТЗУ вiд 13.10.2008 р. № 1245 "Про покладання обов’язків з підтвердження кваліфікації осіб, відповідальних за охорону суден, та видачі їм свідоцтв Офіцер з охорони судна"

Наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах» від 01.08.2007 № 655

Наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України» від 14.06.2007 № 498

Наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження Правил технічної експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд» від 13.06.2007 № 492

Наказ МТЗУ вiд 07.05.2007 р. № 377 "Про затвердження Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій"

Наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження Правил пожежної безпеки на морських суднах України» від 24.02.2007 № 159

Наказ МТЗУ від 13.12.2006 р. N 1151 «Про затвердження бланків типових реєстраційних суднових документів»

Наказ МТЗУ вiд 08.11.2006 р. № 1065/337 "Про затвердження розмірів плати за підтвердження кваліфікації моряків"

Наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами» від 29.05.2006 № 516

Наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України» від 29.05.2006 № 514

Наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження Положення про організацію та порядок здійснення технічного нагляду за промірними роботами на акваторіях і підхідних каналах до портів, суднобудівних і судноремонтних заводів та судноплавних шляхах України»  від 12.05.2006 № 463

Наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за виконанням судноплавними компаніями України нормативних актів з питань безпеки судноплавства» від 26.11.2004 № 1048

Наказ Мінтрансзв'язку України «Про затвердження Інструкції з боротьби за живучість суден внутрішнього плавання» від 04.11.2004 № 963

Наказ МТЗУ вiд 26.11.2004 р. № 1046 "Про затвердження Технічного опису бланків документів моряків"

Наказ МТЗУ вiд 25.11.2004 р. № 1042 "Про затвердження Положення про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків"

Наказ Мінтранс України «Порядок i норми видачі, терміни і правила носіння предметів форменого одягу та знаків розрізнення працівниками морського і річкового транспорту» від 20.08.2004 № 758

Наказ МТУ вiд 02.08.2004 р. № 686 "Про затвердження зразків документів осіб командного складу та суднової команди морських суден"

Наказ Мінтранс України «Про затвердження Інструкції про огляд баз для стоянки маломірних (малих) суден»  від 16.07.2004 № 641

Наказ Мінтранс України «Про затвердження Правил безпечної експлуатації баз для стоянки маломірних (малих) суден» від 16.07.2004 № 642

Наказ МТЗУ вiд 26.11.2004 р. № 1046 "Про затвердження Технічного опису бланків документів моряків"

Наказ Мінтранс України «Про затвердження Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України» від 16.02.2004 № 91

Наказ, Держкомпідприємництво, Мінтранс України «Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом» від 15.12.2003 № 131/975

Наказ Мінтранс України «Про затвердження Положення про організацію та порядок здійснення державного технічного нагляду за судноплавними гідротехнічними спорудами та гідротехнічними спорудами портів, суднобудівних та судноремонтних заводів, що перебувають в експлуатації» від 20.11.2003 № 906

Наказ Мінтранс України «Про затвердження Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті» від 20.11.2003 № 904

Наказ Мінтранс України «Про затвердження Положення про порядок розслідування і обліку транспортних подій на внутрішніх водних шляхах України» від 05.11.2003 № 857

Наказ Мінтранс України «Про затвердження Правил пропуску суден через судноплавні шлюзи України» від 20.10.2003 № 809

Наказ Мінтранс України «Про затвердження Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства» від 17.07.2003 № 545

Наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження нової редакції Статуту Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" вiд 24.06.2003 № 455

Наказ Мінтранс України «Про затвердження Правил плавання суден Керч-Єнікальським каналом і підхідними каналами до нього» від 09.10.2002 № 721

Наказ Міністерство транспорту України «Про затвердження Типового положення про об’єктову аварійно-рятувальну службу підприємств Укрморрічфлоту» від 03.10.2002 N 705

Наказ Мінтранс України «Про затвердження переліку обов’язкового радіообладнання торговельних суден, які не здійснюють міжнародні рейси та не підпадають під вимоги Міжнародної конвенції СОЛАС-74/78» від 30.08.2002 № 605

Наказ Держкомпідприємництво, Мінтранс України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом» від 30.01.2002 № 11/50

Наказ Міністерства транспорту України "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників" Випуск 67 Водний транспорт від 10 грудня 2001 року № 863

Наказ Мінтранс України «Про затвердження Інструкції про огляд суден, які здійснюють плавання (експлуатуються) на внутрішніх водних шляхах України» від 19.04.2001 № 225

Наказ МТЗУ вiд 17.10.2001 р. № 693 "Про затвердження Положення про Інспекцію з питань підготовки та дипломування моряків"

Наказ МТУ від 14.06.2000 р. N 316 "Про затвердження Порядку присвоєння ідентифікаційного номера  Міжнародної морської організації суднам,  які мають  право  плавання під Державним прапором України"

Наказ Мінтранс України «Про закінчення перереєстрації суден, що мають право плавання під Державним прапором України» від 08.02.1999 № 65

Наказ Мінтранс України «Про затвердження Положення про збір за реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України» від 27.03.1998 № 93

Наказ Мiнтранс України «Про затвердження Порядку присвоєння судну назви» вiд 21.01.1998 р. № 19

Наказ МТУ вiд 27.09.1993 р. № 322 "Перелік морських, річкових портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка"

Наказ МТУ вiд 27.09.1993 р. № 322 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка"

 

Міністерство охорони здоров’я України

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Державні санітарні правила для морських суден України ДСП 7.7.4.-057-2000» від 20.12.2000 N 57

Постанова Головного державного санітарного лікаря України Державні санітарні  правила  і норми для морських та річкових портів України ДСанПіН 7.7.4.-046-99» від 01.12.1999  N 46

Державнi санітарнi правила для річкових суден України (ДСП 7.7.4.048-99)

Наказ Міністерства охорони здоров'я України «Державні санітарні правила і норми скидання з суден стічних, нафтоутримуючих, баластних вод і сміття у водоймища» від 9 липня 1997 р. № 199

 

Нормативно - правовi акти iнших органiв виконавчої влади України

Наказ Мінфіну України «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті» 10.03.2015 № 308

Разъяснения Государственной службы статистики Украины «Разъяснения относительно заполнения формы государственного статистического наблюдения N 51-вод (месячная) "Отчет о работе предприятия водного транспорта»от 30.10.2014 г. N 17.4-12/45

Наказ Держстату України «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 25-вод (місячна) "Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)" і додатка до форми № 25-вод (піврічна) "Звіт про обробку вантажів за номенклатурою в морських (річкових) портах (причалах)» від 01.10.2014 року N 274

Наказ МОЗ України від 22.06.2011 № 372 «Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я для проведення медичного огляду моряків та видачі медичних свідоцтв морякам»

Інструкція Держкомстат України «Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 25-вод "Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)" (місячна) та додатка до форми державного статистичного спостереження N 25-вод "Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах)" (піврічна)» від 11.10.2005 № 302

Наказ ДМС України, АДПС України, МТЗ України, МОЗ України, МАП України, МОНПС України, МКiТ України, ДС України з нагляду за забезпеченням безпеки авiацii Наказ «Про затвердження Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України» вiд 28.11.2005 р. N 1167/886/824/643/655/424/858/900

Наказ ДМС України «Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними» від 17.09.2004 р. N 678

Наказ МОЗУ вiд 19.11.1996 р. № 347 "Про затвердження Правил визначення придатності за станом здоров’я осіб для роботи на суднах"

Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины

Решение президиума Торгово-промышленной палаты Украины «Регламент Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Украины» от 25.08.1994 г. протокол № 107(2)